آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Turin I

آرشیو برچسب: Turin I

تورین اول اهل گوندور (ششمین کارگزار حکمران گوندور)

تورین اول اهل گوندور ششمین کارگزار حکمران گوندور بود که پس از پدرش هورین اول به مقام کارگزاری نایل شد. نام او نیز مانند نام پدرش از نام قهرمانی از قهرمانان دوران اول اخذ شده بود و به نظر میرسد که این کار پس از این به صورت سنتی در خاندان کارگزاران درآمده است. تا پنج نسل پس از تورین، ...

ادامه مطلب »