آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Turambar

آرشیو برچسب: Turambar

تورامبار، لقب تورین (لقب تورین پسر هورین)

تورامبار به معنی ارباب سرنوشت لقبی بود که تورین پسر هورین در جواب نفرینی که مورگوت بر خاندان او نهاده بود و به منظور مبارزه طلبی علیه مورگوت انتخاب نمود.

ادامه مطلب »