آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Travellers

آرشیو برچسب: Travellers

مسافران (چهار هابیت یاران حلقه)

در شایر به چهار هابیتی که جزء یاران حلقه بودند مسافران میگفتند: فرودو بگینز، سام وایز گمجی، پره گرین توک و مریادوک برندی باک.

ادامه مطلب »