خانه - آرشیو برچسب: Tookbank

آرشیو برچسب: Tookbank

توک بنک (روستایی در توک لند)

توک بنک روستایی کوچک در فاردینگ غربی شایر بود که در فاصله ای کم از شهر توک بورو قرار داشت.