خانه - آرشیو برچسب: Tolman Gardner

آرشیو برچسب: Tolman Gardner

تولمان گاردنر (کوچکترین فرزند سام وایز گمجی)

تولمان گاردنر سیزدهمین و کوچکترین فرزند سام وایز گمجی و رز کاتن بود که به نام پدربزرگش، تولمان کاتن مهتر نامگذاری شده بود.