آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Tolfalas

آرشیو برچسب: Tolfalas

تول فالاس (جزیره ای واقع بر دهانه آندوین)

تول فالاس نام جزیره بزرگی بود که نزدیک اتیر آندوین و در خلیج بلفالاس قرار داشت. دماغه جنوبی آن که بسیار نوک تیز بود، به عنوان جنوبی ترین نقطه قلمرو گوندور قلمداد می شد.

ادامه مطلب »