خانه - آرشیو برچسب: Tinuviel

آرشیو برچسب: Tinuviel

تینوویل (نامی که برن بر لوتین نهاد)

برن، هنگامی که اولین بار لوتین را در جنگلهای دوریات ملاقات کرد، او را تینوویل یعنی بلبل خطاب کرد.