آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Thror

آرشیو برچسب: Thror

ترور (پادشاهی که قلمرو زیر کوه را احیا کرد)

عهد: ۲۵۴۲د.س. تا ۲۷۹۰د.س. (۲۴۸ سال عمر کرد)، او از سال ۲۵۸۹د.س. به مدت ۲۰۱ سال پادشاه خاندان دورین بود نژاد: دورفها شاخه: مردمان دورین فرهنگ: دورفهای اره بور خاندان: خاندان دورین معنی: بعضی منابع معنی نام ترور را مرتبط با کلمه þrór در زبان نوردیک می دانند که به معنی کامیابی است القاب: پادشاه مردمان دورین، پادشاه زیر کوه ...

ادامه مطلب »