آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Three Houses of the Edain

آرشیو برچسب: Three Houses of the Edain

سه خاندان اداین (الف دوستان دوران قدیم)

خاندان بئور، خاندان هالت و خاندان هادور، سه خاندان انسانها بودند که در جنگهای بلریاند به الدار وفادار باقی ماندند. در ازای این وفاداری، جزیره نومه نور به عنوان پاداش به آنها بخشیده شد.

ادامه مطلب »