آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Thorondir

آرشیو برچسب: Thorondir

توروندیر (بیست و دومین کارگزار حکمران گوندور)

توروندیر پس از مرگ بلکتور دوم به عنوان کارگزار گوندور به قدرت رسید. پس از مرگ پدر او، درخت سپید میناس تی ریت نیز خشکید. از آنجا که توروندیر بذری از درخت سپید برای جایگزینی درخت خشکیده نداشت، آنرا در ارگ در جای خود رها کرد، به امید آنکه روزی شاه بازگردد، هرچند که این اتفاق نزدیک به ۱۴۰ سال ...

ادامه مطلب »