آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Thorin I

آرشیو برچسب: Thorin I

تورین اول (پادشاهی که دورفهای خاندان دورین را به کوهستان خاکستری رهبری کرد)

تورین اول، پسر تراین اول، یکی از اجداد تورین سپربلوط بود. او خیل کثیری از دورفهای خاندان دورین را از اره بور به کوهستان خاکستری کوچاند.

ادامه مطلب »