آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Theodwyn

آرشیو برچسب: Theodwyn

تئودوین (دختر، خواهر و مادر سه تن از شاهان روهان)

تئودوین یکی از دختران شاه تنگل اهل روهان، و کوچکترین خواهر تئودن، پسر تنگل بود که پس از او پادشاهی روهان را در دست گرفت. تئودوین پس از به دنیا آوردن فرزندانش، ائومر و ائووین، بر اثر بیماری درگذشت و فرزندان یتیمش را تئودن تحت سرپرستی گرفت و در خاندان سلطنتی در ادوراس بزرگ کرد. پس از کشته شدن تئودن، ...

ادامه مطلب »