خانه - آرشیو برچسب: Tar-Meneldur

آرشیو برچسب: Tar-Meneldur

تار-منلدور (پنجمین پادشاه نومه نور)

تار-منلدور پسر تار-الندیل و پنجمین پادشاه نومه نور بود که در زمان وی، سارون در سرزمین میانه فعالیت خود را از سر گرفت.