آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Tar-Anducal

آرشیو برچسب: Tar-Anducal

تار-آندوکال (همسر ملکه تار-وانیملده)

تار-آندوکال لقب شاهانه ای بود که توسط هروکالمو همسر ملکه تار-وانیملده سومین ملکه حکمران نومه نور انتخاب شد. در دوران سلطنت تار-وانیملده هروکالمو قدرت اول جزیره بود. پس از مرگ ملکه نیز او به صورت غیر قانونی چوگان سلطنت را به دست گرفت و تا زمان مرگ خودش، به مدت بیست سال تحت نام تار-آندوکال بر نومه نور فرمانروایی کرد. ...

ادامه مطلب »