آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Tar-Ancalimë

آرشیو برچسب: Tar-Ancalimë

تار-آنکالیمه (نخستین ملکه فرمانروای نومه نور)

تار-آنکالیمه تنها فرزند تار-آلداریون ششمین پادشاه نومه نور بود. تار-آلداریون قوانین جانشینی در نومه نور را تغییر داد تا پس از مرگش تار-آنکالیمه به عنوان نخستین ملکه فرمانروا سلطنت را در دست بگیرد.

ادامه مطلب »