آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Swish-tail

آرشیو برچسب: Swish-tail

دُم شلاقی (نامی که تام بامبادیل به یکی از اسبچه‌های مری داده بود)

یکی از پنج اسبچه‌ای که به مریادوک برندی‌باک تعلق داشت و  او و دوستان ماجراجویش با آن‌ها سفر خود را از شایر به ریوندل آغاز کردند. آن ها پس از یک سفر پرخطر در دل جنگل قدیمی به خانۀ تام بامبادیل رسیدند، جایی که این پنج اسبچه به همراه اسبچۀ خود تام، لامپکین چاقه نگهداری می‌شدند. حتی اگر مری به ...

ادامه مطلب »