آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: surname of Turin

آرشیو برچسب: surname of Turin

تورامبار، لقب تورین (لقب تورین پسر هورین)

تورامبار به معنی ارباب سرنوشت لقبی بود که تورین پسر هورین در جواب نفرینی که مورگوت بر خاندان او نهاده بود و به منظور مبارزه طلبی علیه مورگوت انتخاب نمود.

ادامه مطلب »