آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Stybba

آرشیو برچسب: Stybba

استیبا (مرکب مری در کوه‌های سفید)

اسبچه‌ای تپه‌ای که شاه تئودن روهان به مریادوک برندی‌باک بخشید. استیبا (که نامش از واژۀ آنگلو-ساکسون، زبر (سیخ سیخ) یا کوتاه و پهن گرفته شده است) مری را از کوه‌های شرق و جنوب شاخ آوار به دون‌هارو و از آنجا به سمت شمال به ادوراس برد .اگرچه او برای سواری در کوهستان خوب بود ولی برای همراهی ارتش اصلی روهان ...

ادامه مطلب »