آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Seven Rivers of Ossir

آرشیو برچسب: Seven Rivers of Ossir

هفت رودخانۀ اوسیر (رود گلیون و شش شاخۀ آن)

هفت رودخانه که در اوسریاند سرزمین سبز-الف‌ها در غرب کوه‌های آبی قبل و از پایان دوران اول جریان داشتند. مهم ترین این رودها گلیون بود، که به سمت سرحدات مایدروس در شمال دور جریان داشت و مرزهای غربی اوسریاند را می‌ساخت. شش رودخانۀ دیگر شاخه‌های فرعی این رودخانۀ بزرگ هستند، هر یک به طور جداگانه از کوه‌های آبی و چشمه‌هایش ...

ادامه مطلب »