آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Seven Names of Gondolin

آرشیو برچسب: Seven Names of Gondolin

هفت نام گوندولین (نام‌های قلمروی پنهان شاه تورگون)

شهر پنهان شاه تورگون که  در میان کوه‌های محصور  شده  است تقریبا در تمام داستان‌ها و ترانه‌ها  به عنوان گوندولین شناخته ‌می‌شود، ترجمه دیگر آن صخرۀ پنهان است. با این حال، در روایت‌های کهن وجود دارد که این  شهر هفت نام داشت (جدای از گوندولین) که عبارتند از: گار توریون، گوندوبار، گوندوتلیمبار، گوارسترین، لوت، و لوتنگریول. این عناوین نام‌هایی سینداری ...

ادامه مطلب »