آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Sackville Family

آرشیو برچسب: Sackville Family

خانواده ساک‌ویل (خانواده‌ای کمتر شناخته شده از هابیت‌های شایر)

خانواده‌ای مهم و ثروتمند از هابیت‌های شایر. ما فقط یک عضو را به نام می شناسیم: کاملیا ساک‌ویل، که با لونگو بگینز (عموی بیل‌بو) ازدواج کرد. می‌دانیم که کاملیا یکی از اعضای مهم خانواده بود: پدر او (نامشخص) بزرگ خانواده بود و پس از مرگ او ریاست خانوادۀ ساک‌ویل از طریق کاملیا به پسرش اوتو رسید. بنابرین، طبق رسوم اوتو ...

ادامه مطلب »