آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Sackville-Baggins Family

آرشیو برچسب: Sackville-Baggins Family

خانوادۀ ساک‌ویل-بگینز (از نوادگان لونگو بگینز و کاملیا ساک‌ویل)

خانواده‌ای کم‌دوام از هابیت‌های شایر که از ازدواج لونگو بگینز با کاملیا ساک‌ویل تشکیل شد و با مرگ لوتو نوۀ لونگو در جنگ حلقه به پایان رسید. یادداشت‌ها: خانوادۀ بگینز به طور کلی با هابیتون مرتبط بودند، اما اینکه آیا شاخۀ ساک‌ویل-بگینز به طور خاص در ابتدا در آنجا زندگی می کرد یا خیر کاملاً مشخص نیست. با این حال، ...

ادامه مطلب »