آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Runes of Doriath

آرشیو برچسب: Runes of Doriath

خط رونی دوریات (کرتاس دایرون)

تاریخ: پیش از بازگشت نولدور به سرزمین میانه ابداع شده بود. ریشه‌ها: خلق شده به دست دایرون، معرفت شناسِ شاه تین‌گول نژاد: الف تبار: سیندار فرهنگ: دوریات دیگر نام‌ها: الفبای دایرون، آنگرتاسِ دایرون، کرتاسِ دایرون حروف اصلی رون، ابداع شده توسط استاد معرفت دربار تین‌گول دایرون، در زمانی پیش از بازگشت نولدور.‌این حروف در خود دوریات بسیار کم کاربرد‌ یافتند، ...

ادامه مطلب »