آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Riders of Eorl

آرشیو برچسب: Riders of Eorl

سواران ائورل (اجداد روهیریم)

هنگامی که کیریون برای کمک به ائورل پیغام فرستاد، ائورل با بیش از هفت هزار سوار به کمک آن ها شتافت و پس از پیروزی، کیریون، سرزمین های کالن‌آردون در شمال گوندور را به آن ها بخشید و سواران ائورل در آنجا ساکن شدند و اولین روهیریم آنهایند.

ادامه مطلب »