آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Proudneck

آرشیو برچسب: Proudneck

پرودنک (نام مادوک برندی‌باک)

نام مستعاری که به مادوک برندی‌باک داده بودند. ۲۰۰ سال پیش از جنگ حلقه، او ارباب باک‌لند بود و جد دور مریادوک برندی‌باک به شمار می‌رفت.

ادامه مطلب »