خانه - آرشیو برچسب: Pre-Númenórean

آرشیو برچسب: Pre-Númenórean

پیش-نومه‌نوری (زمانه‌ی تاریک و باستانی در سرزمین میانه)

واژه‌ای که به سرزمین میانه، طی سال‌های پیش از رسیدن نومه‌نوری‌ها اشاره می‌کند. به نظر نمی‌رسد به دوره‌ی خاصی اشاره داشته باشد. بلکه بیشتر منظور شرایط دور از تمدن مردان وحشی را مد نظر دارد که پیش از آن که تحت تأثیر مردان غرب قرار بگیرند. در سرزمین میانه باقی مانده بودند. مثلاً اجداد دون‌لندی‌ها را می‌توان تحت عنوان «پیش-نومه‌نوری» آورد. بیشتر نام مکان‌های بسیار قدیمی که بعدها در قلمرو نومه‌نوریِ گوندور یافت می‌شد در اصل از همین ساکنان پیش-نومه‌نوری ریشه گرفته بود.