خانه - آرشیو برچسب: Powers of the World

آرشیو برچسب: Powers of the World

بزرگان دنیا (والار)

یکی از عناوین بسیاری که والار استفاده می‌کردند، ارواح قدرتمندی که در آمان، در غربی‌ترین مغرب زندگی می‌کردند.

ملکه‌های والار (والیر):

واردا النتاری

یاوانا کمن‌تاری

نیه‌نا

استه‌ی رحیم

وایره‌ی بافنده

وانای همیشه جوان

نسا

اربابان والار:

مانوه سولیمو

اولمو

آئوله

اورومه

ماندوس (نامو

لورین (ایرمو)

تولکاس آستالدو