خانه - آرشیو برچسب: Pinnath Gelin

آرشیو برچسب: Pinnath Gelin

پینات گلین (تپه‌های سرسبز غرب گوندور)

منطقه‌ی مرتفعی در منتهی الهیه غربی گوندور که از غرب، به رود لفنویی و از شرق به مورتوند ختم می‌شد. پینات گلین، پشت ساحل طویلی به نام انفالاس یا لنگ‌استرند قرار دارد. نام آن را به «تپه‌های سبز» ترجمه کرده‌اند (ولی نباید آن را با تپه‌های سبزی که در سراسر شایر هستند و از شمال پینات گلین فاصله دارند اشتباه گرفت.) در زمان جنگ حلقه، ارباب این منطقه، هیرلویین عادل بود. او سیصد تن از سربازانش را برای دفاع از میناس تیریت فرستاد که همگی سبزپوش بودند، که گویا در تپه‌های پینات گلین مرسوم بود. هیرلویین هرگز به خانه، به تپه‌های سبز بازنگشت. در نبرد میدان‌های پله‌نور کشته شد.