خانه - آرشیو برچسب: Petty-dwarves

آرشیو برچسب: Petty-dwarves

دورف خُرد (نژاد مفقود نئوگیت نی‌بین)

مردمی کوچک و رشد ناکرده که ظاهراً به دورف‌های حقیقی مربوط بودند و نژادشان اواخر دوره‌ی اول، در سرزمین میانه منقرض شد.

نکته:

۱-تمام آن‌چه در مورد دورف‌های خرد می‌توان با قاطعیت گفت آن است که سیلماریلیون به ما می‌گوید: «…از شمار دورف‌هایی بود که در روزگار باستان از شهرهای بزرگ دورفی شرق طرد شده بودند…» (سیلماریلیون ۲۱، حدیث تورین تورامبار). این که کدام شهر مد نظر است به درستی معلوم نیست ولی نمی‌تواند بله‌گوست یا نوگرود باشد زیرا این شهرها تا مدت‌ها پس از رسیدن دورف‌های خرد به بله‌ریاند ساخته نشده بودند. ولی ناممکن نیست که اولین اجداد این نژاد پنهانی و از رشد بازمانده در شکوه خزد-دوم قدیمی زندگی می‌کردند.