آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Orocarni

آرشیو برچسب: Orocarni

اوروکارنی (کوهستانی قرمز رنگ بر فراز کوئیوینن)

اوروکارنی نام رشته کوهی فراموش شده در دوردست شرق سرزمین میانه، نزدیک به کوئیوینن بود که الفها بر دامنه های آن از خواب بیدار شدند.

ادامه مطلب »