آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Old Forest Road

آرشیو برچسب: Old Forest Road

جاده قدیمی جنگل (جاده ای قدیمی در امتداد شرق به غرب که از میان سبز بیشه بزرگ می گذشت)

جاده قدیمی، مسیر اصلی عبور از میان جنگلی بود که در اصل سبزبیشه بزرگ نام داشت، و مدتی نیز سیاه بیشه نامیده می شد. در محل تلاقی این جاده با آندوین بزرگ در زمانهای قدیم پلی سنگی وجود داشت، اما در سالهای آخر دوران سوم، پل از بین رفته و برای عبور از رود از یک گدار استفاده میشد. پس ...

ادامه مطلب »