خانه - آرشیو برچسب: Oaks

آرشیو برچسب: Oaks

بلوط (نوعی درخت عظیم)

بلوط یکی از فراوان ترین درختان در سرزمین میانه بود و تقریبا در همه جنگلهای آن یافت میشد.