آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Oakenshield

آرشیو برچسب: Oakenshield

سپربلوط (کنیه و لقب شاه تورین دوم)

عهد: این لقب اولین بار در ۲۷۹۹ د.س. استفاده شد و تورین در ۲۹۴۱ د.س. کشته شد منشاء: این لقب به یادبود وقایع نبرد ناندوهیریون به تورین اعطا گشت نژاد: دورفها شاخه: مردمان دورین معنی: این لقب از نام دورفی نوردیک باستان ایکنزکیالدی در شعر وولوسپا گرفته شده و به مانند این نام، سپربلوط ترجمه میشود خاندان: خاندان دورین یادداشت: ...

ادامه مطلب »