خانه - آرشیو برچسب: North Undeep

آرشیو برچسب: North Undeep

خم شمالی (اولین خمیدگی در مسیر آندوین)

هنگامی ‌که آندوین از انتهای جنوبی دشت کله‌برانت عبور می‌کرد و به سمت بخش‌های شمالی روهان جریان می‌یافت، ناگهان در مسیر خود، به سمت غرب پیچ می‌خورد و به سمت رودخانه‌ی لیم‌لایت جاری می‌شد. این یکی از دو خمیدگی شبیه به هم است که با نام «خم» شناخته می‌شود و طبیعتاً این مورد با نام خم شمالی شناخته می‌شود.

ادامه مطلب »