آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: North-South Road

آرشیو برچسب: North-South Road

جاده‌ی شمال-جنوب (جاده‌ای باستانی بین پادشاهی شمال و جنوب)

جاده‌ای به جا مانده از دوران دوم، پادشاهی شمالی آرنور را به پادشاهی جنوبی گوندور متصل می‌ساخت. جاده در اصل از فورنوست در دوردست‌های شمال آغاز می‌شد و هزاران فرسنگ به سوی جنوب در دل اریادور پیش می‌رفت، و سپس از میان شکاف کالن‌آردون و زمین‌هایی که بعدها روهان نام گرفت، می‌گذشت. زمان جنگ حلقه، بخش زیادی از این جاده ...

ادامه مطلب »