خانه - آرشیو برچسب: Noldor of Eregion

آرشیو برچسب: Noldor of Eregion

نولدورِ اره‌گیون (صنعت‌کاران هولین)

اصلیت اره‌گیون کاملاً مشخص نیست اما به نظر می‌رسد که اساساً توسط گالادریل و کله‌بورن و طی قرن هشتم دوران دوم سامان داده شدند. الف‌های دیگری جز نولدور  نیز در آن سرزمین بودند ولی مردم نولدور بودند که علاقه‌ی عمیقی به صنعت آهنگری داشتند و دوستی شگفت‌انگیزی بین نولدور اره‌گیون و دورف‌های خزد-دوم که در همان نزدیکی بود برقرار شد.

سرزمین جدید، بیش از ششصد سال در سایه‌ی غربی کوه‌های مه‌آلود در آرامش و صلح قرار داشت. پس از آن، فرد قدرتمندی که خود را آناتار می‌نامید به اره‌گیون آمد. گالادریل دوستی او را رد کرد اما او دانشی عظیم داشت و تأثیر وی بر جواهرسازان خصوصاً کله‌بریمبور نوه‌ی پسری فئانور بیشتر شد. این زمان، گالادریل و کله‌بورن به سمت شرق کوچیدند و سرزمینی را سامان بخشیدند که لورین نام گرفت و کله‌بریمبور پادشاه اره‌گیون گشت.

زیر نظر و راهنمایی‌های آناتار، جواهرسازان گوایت- ای- میرداین ساخت حلقه‌های قدرت را آغاز کردند. از این حلقه‌ها، سه تای آنان بدون تأثیر از آناتار و بی‌خبر از وی، ساخته شد و زمانی که الف‌ها کشف کردند که راهنمای آنان خود سائورون است، قصد کردند تا از تأثیر حلقه‌ی یگانه بر روی آنان جلوگیری کنند. سائورون که فاش شدن هویتش خشمگین شده بود نیروهای خود را برای جنگ به اریادور فرستاد؛ اره‌گیون را درهم کوبید و پایان کار همه‌ی مردمان آن قلمرو را رقم زد.