خانه - آرشیو برچسب: Nine Ringwraiths

آرشیو برچسب: Nine Ringwraiths

اشباح نُه‌گانه‌ی حلقه (خادمان حلقه‌ی یگانه)

زمانی که الف‌ها از حلقه‌ی اعظم سائورون مطلع شدند برنامه‌ی او برای به بندگی در آوردن ایشان شکست خورد، اما سائورون توانست در جنگ با الف‌ها، حلقه‌های قدرت زیادی را از اره‌گیون جمع آوری کند.

از میان آنان، شانزده حلقه را برای به دام انداختن نژاد‌های فانی آردا به کار برد که بخش بزرگی از آنان به آدمیان داده شد. آدمیانی که به سادگی زیر سایه‌ی قدرت و بندگی فرمانروای تاریکی قرار گرفتند. بنابراین او نُه حلقه‌ی قدرت را به نُه نفر از فرمانروایان آدمیان اهدا کرد و آنان آرام آرام تحت سلطه‌ی قدرت او قرار گرفتند تا به اشباح تبدیل شدند. و سائورون بر آنان چیره گشت و آن‌ها بنده‌ی حلقه‌ی یگانه گشتند. در پایان دوران دوم، این‌ها بزرگ‌ترین و هولناک‌ترین خادمان سائورون بودند، و تا زمان جنگ حلقه، در پایان دوران سوم، سرزمین میانه را در تسخیر خود داشتند.