خانه - آرشیو برچسب: Nimphelos

آرشیو برچسب: Nimphelos

نیمفلوس (مروارید بزرگی از جزیره‌ی بالار)

مروارید بزرگی که می‌گفتند هم اندازه‌ی تخم فاخته بود (یعنی حدود یک اینچ یا بیشتر قطر داشته) و الف‌های فالاس آن را در ساحل جزیره‌ی بالار یافته بودند. گیردان آن را از میان انبوه مرواریدهای کوچک‌تر به دوست و متحد خود، تین‌گول هدیه کرد. وقتی که تین‌گول دورف‌های بله‌گوست را برای کمک در ساخت منه‌گروت خبر کرد نیمفلوس در شمار هدایایی بود که وی عرضه کرد. و می‌گفتند که ارباب بله‌گوست مروارید‌های درخشان را به عنوان ارزشمندترین شئ خزانه‌ی خود حفظ می‌کرد.