خانه - آرشیو برچسب: Nimloth

آرشیو برچسب: Nimloth

نیملوت (همسر دیور)

دوشیزه‌ی الفی از دوریات، که با دیور، وارثِ تین‌گول پیمان زناشویی بست و مادر الوینگ بود.[۱][۱] از نیملوت صریحاً به عنوان ملکه دوریات نام برده نشده است اما با همسری دیور از خاندان تین‌گول، این عنوان برایش منطقی به نظر می‌رسد.

نیملوت (درخت سفید نومه‌نور)

درخت سفیدی که در بارگاه پادشاهی نومه‌نور روییده بود و با تحریک سائورون سوزانده شد. ایزیلدور میوه درخت را قبل از نابودی آن برداشت و از آن میوه، نهالی رویید که ایزیلدور بعدها در دربار میناس ایتیل کاشت.