خانه - فرهنگ نامه - فهرست الفبایی انگلیسی - N - نیملوت (درخت سفید نومه‌نور)

نیملوت (درخت سفید نومه‌نور)

درخت سفیدی که در بارگاه پادشاهی نومه‌نور روییده بود و با تحریک سائورون سوزانده شد. ایزیلدور میوه درخت را قبل از نابودی آن برداشت و از آن میوه، نهالی رویید که ایزیلدور بعدها در دربار میناس ایتیل کاشت.

درباره 3DMahdi