آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Nibin-Nogrim

آرشیو برچسب: Nibin-Nogrim

نیبین- نوگریم (نامی برای دورف‌های خُرد)

یکی از انبوه نام‌های الفی برای اشاره به «از رشد بازماندگان» که نزد آدمیان به نام دورف خرد شناخته می‌شود. کلمه‌ی مذکور برگرفته از «نائوگریم»، نام الفی برای دورف‌های واقعی است و برای اشاره به کل تیره‌‌ی دورف‌های خُرد می‌باشد. بنابراین اندک زمانی، اواخز دوران نخست مورد استفاده قرار گرفته زیرا دورف‌های خُرد غرب بلریاند به یک خانواده تقلیل یافتند ...

ادامه مطلب »