آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: New Row

آرشیو برچسب: New Row

کوچه‌ی نو (سمیالی که جایگزین کوچه‌ی بگ‌شات شد)

کوچه‌ی ‌‌سوراخ‌های هابیتی که پس از جنگ حلقه که در ضلع جنوبی تپه هابیتون حفر شده‌اند. سوراخ‌ها را به جای کوچه‌ی بگ‌شات که به وسیله‌ی مزدوران شارکی از بین رفته بود ساختند.

ادامه مطلب »