خانه - آرشیو برچسب: Narya

آرشیو برچسب: Narya

ناریا (حلقه آتش)

یکی از سه حلقه الفی، که حلقه سرخ یا حلقه آتش نامیده می‌شد. در اصل گیردان کشتی‌ساز حامل آن بود ولی هنگامی که گندالف به سرزمین میانه آمد آن را به او داد.[۱][۱] ya در انتهای کلمه معمولاً نشان‌دهنده‌ی صفت است، بنابراین nár به معنای آتش در narya  آتشین معنی می‌شود. با این حال، در آلداریون و ارندیس (داستان‌های ناتمام سرزمین میانه و نومه‌نور، بخش دوم) تالکین ظاهراً از ya برای پایان مصغر استفاده می‌کند، بنابراین ثانویه‌ی «آتش کوچک» نیز دور از انتظار نیست.