خانه - آرشیو برچسب: Narn i Chîn Húrin

آرشیو برچسب: Narn i Chîn Húrin

نارن ای هین هورین (حکایت فرزندان هورین)

حکایت فرزندان هورین، افسانه‌ی بلندی از زندگانی رنج‌افزا و و جان‌سوز تورین تورامبار و خواهرش نیه‌نور نی‌نیل می‌باشد و نام آن گه‌گاه به صورت Narn i Hîn Húrin بیان می‌شود.[۱]

حکایت از زمان نبرد اشک‌های بی‌شمار آغاز می‌شود که در آن، مورگوت هورین دستگیر کرده و به آنگباند برد. هورین از فرمانروای تاریکی سرپیچی کرد و بنابراین مورگوت او و خانواده‌اش را نفرین کرد. هورین را بر قله‌ی تانگودودریم به زنجیر کشید تا شاهد ثمرات این نفرین رعب‌آور باشد.

آن زمان همسر هورین‌، مورون، همراه پسرش تورین و در حالی نیه‌نور را در بطن خود داشت در دور-لومین زندگی می‌کردند. مورون برای حفاظت از پسرش او را برای پرورش به نزد شاه تین‌گول در دوریات فرستاد، و بنابراین داستان سوزناک و اتفاقاتی که مردم تمام حکومت‌ها در سرتاسر بلریاند را تحت تأثیر قرار داد آغاز گشت.

نفرین مورگوت ویرانی عظیمی را به بار آورد: در تبعید از دوریات، تورین سرزمین‌ها را زیر پا ‌می‌گذاشت و رد پای ویرانی از وی به جا می‌ماند. از ثمره‌ی اعمال وی، نارگوتروند ویران شد و غارت گشت و به‌لگ نیز کشته شد. با این حال، داستان تورین، داستان شجاعت و از خودگذشتگی است و خود تورین، به عنوان‌ فرمانده‌ی دور-کوارتول و کشنده‌ی گلائرونگ اژدها معروف شد.

نهایتاً، چون دست آخر فرزندان هورین هر یک جداگانه به سرنوشت هولناک و غیر قابل اجتناب خود مبتلا می‌شوند حکایت به تلخی  پایان می‌گیرد. سرنوشتی که نفرین مورگوت بر ایشان جاری ساخته بود.

 


[۱] تلفظ لغت Chîn به معنای فرزندان در عنوان همچنان مورد سؤال است. شکل اصلی مقرر شده توسط کریستوفر تالکین، هنگام بازبینی کتاب افسانه‌های ناتمام Hîn بود که برای شفاف کردن تلفظ انجام پذیرفت. ولی در واقع شکل اصلی Narn i Chîn Húrin بود و همین نسخه‌ی در ویرایش مجدد The Children of Húrinمد نظر قرار گرفت.

با این همه، تلفظ مورد تردید نیست چرا که هر دو کلمه‌ی Hîn و Chîn به هنگام تلفظ با صدای “CH” در گویش اسکاتلندی می‌باشد (و در زبان الفی همراه با تکیه‌ی خمان نوشته می‌شود.)