آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Nardol

آرشیو برچسب: Nardol

ناردول (سومین فانوس گوندور)

ایلناخ دومین فانوس در خارج میناس تریت بود، اما ستیغ کوه‌ها نوک تیز بود و ساخت فانوس درخشان را مشکل می‌ساخت. ساخت مکان فانوس بعدی به سمت غرب چندان مشکل‌‌ساز نبود چرا که بر روی ستیغ پهن کوه‌های سفید قرار گرفته بود و ایستگاه نگهبانی که در آن مکان قرار داشت می‌توانست به هنگام نیاز، آتش بزرگی فراهم کند. به ...

ادامه مطلب »