خانه - آرشیو برچسب: Nandor

آرشیو برچسب: Nandor

ناندور (پیروان لنوه)

الف‌های تله‌ری که در سفر بزرگ از شرقِ کوه‌های مه‌آلود عبور نکردند و به سمت پایین دست رودخانه آندوین رفتند. بعدها، اندکی از آن‌ها به بلریاند آمده و در اوسیریاند ساکن شدند، و باقیمانده‌ی آن‌ها به پادشاهی خود را بنا کردند. مردم لورین نیز همانند الف‌های جنگلی سیاه‌بیشه از این گروه بودند.[۱][۱] این توضیح در فهرست واژگان ارائه شده توسط کریستوفر تالکین در سیلماریلیون ارائه شده و ظاهراً بر پایه‌ی ریشه‌ی لغت (ndan-) به معنی برگشتن است. با توجه به سفر ناندور به سمت پایین دره‌ی آندوین، ممکن است وسوسه کننده باشد تا آن را به عبارت رایج nan, که به معنای «دره یا جلگه» می‌باشد ارتباط دهیم اما به نظر صحیح نمی‌آید.