آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Nandor

آرشیو برچسب: Nandor

ناندور (پیروان لنوه)

الف‌های تله‌ری که در سفر بزرگ از شرقِ کوه‌های مه‌آلود عبور نکردند و به سمت پایین دست رودخانه آندوین رفتند. بعدها، اندکی از آن‌ها به بلریاند آمده و در اوسیریاند ساکن شدند، و باقیمانده‌ی آن‌ها به پادشاهی خود را بنا کردند. مردم لورین نیز همانند الف‌های جنگلی سیاه‌بیشه از این گروه بودند.[۱] [۱] این توضیح در فهرست واژگان ارائه شده ...

ادامه مطلب »