آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Mountains of Shadow

آرشیو برچسب: Mountains of Shadow

کوه‌های سایه (محدوده‌ی شمالی ارد وترین)

تاریخ: در پایان دوران اول ویران شد. مکان: به سمت شمال شرقی بلریاند، هیت‌لوم را در سرحدات جنوبی و شرقی‌اش محفوظ می‌دارد. سرچشمه‌ی: ای‌تل سیریون، چشمه‌های سیریون در دامنه‌های شرقی این کوهستان قرار داشتند. در حالی که تی‌گلین و مالدوین از بخش جنوبی سرچشمه می‌گرفتند. قله‌های مهم: آمون دارتیر دیگر نام‌ها: ارد وترین، کوهستان سایه افکن ارد وترین، به این ...

ادامه مطلب »