آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Mountain Wall

آرشیو برچسب: Mountain Wall

دیواره کوه (نامی شاعرانه برای پلوری)

«از تپه‌های بلند اورایون، که از آنجا چشمه‌های نقره‌فام نرم فرو می‌ریزند، بال‌هایش او را چون نوری سرگردان، از زمین کندند، و به آنسوی دیواره کوه عظیم بردند.» (از ترانۀ بیل‌بو برای ائارندیل، یاران حلقه کتاب ۲ فصل ۱ «ملاقات‌های بسیار» ) اصطلاحی که فقط یک بار، در ترانۀ بیل‌بو در مورد  ائارندیل که در بالا نقل شد، آمده است. ...

ادامه مطلب »