آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Mound of the Elf-maid

آرشیو برچسب: Mound of the Elf-maid

پشتۀ دوشیزۀ الف (مزار فین‌دویلاس)

پس از تاراج نارگوتروند، اورک‌های پیروز اسیران خود را به سمت شمال هدایت کردند. فین‌دویلاس، دختر اورودرت در میان بندیان بود. اورک‌ها تا گذر تی‌گلین در سرحدات بره‌تیل پیش رفتند تا آن که گروهی از مردمان هالت (هالادین) مانع عبور آنان شدند و اورک‌ها پیش از شکست، برای جلوگیری از نجات یافتن اسیران، ظالمانه آنان را قتل عام کردند. مردم ...

ادامه مطلب »