آخرین مقالات فرهنگنامه
خانه - برچسب: Mound of Elendil

آرشیو برچسب: Mound of Elendil

پشتۀ الندیل (مزار الندیل در هالیفیرین)

گورپشتۀ الندیل، پدر ایسیلدور و آناریون، و نخستین فرمانروای آرنور و گوندور. بر فراز تپه‌ای قرار دارد که بعدها هالیفیراین نام گرفت. در دلِ جنگل فایرین که هنگام خاکسپاری او در مرکز پادشاهی گوندور جنوبی جای داشت. پشتۀ الندیل مخفی باقی ماند. مکان مقدسی در دامنۀ تپه. ترسی آمیخته با احترام را در جنگل پیرامون برمی‌انگیخت، چنان که حتی رهگذران ...

ادامه مطلب »